MITSUBISHI FD15

MITSUBISHI FD15


► โฟล์คลิฟท์สภาพดี พร้อมใช้งาน

► น้ำหนักยก 1.5 ตัน 

► เสายกสูง 3 เมตร

► เครื่องยนต์ดีเซล

► เอกสาร invoice ครบ 

► เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น ตรวจเช็คให้หมดทุกระบบ

► เน้นคุณภาพในราคาที่จับต้องได้

► เราผลิตรถ อย่างตั้งใจ ใส่ใจ ทุกระบบ ทุกขั้นตอน

► มีประกันหลังการขาย 
== สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ All Brand Forklift ==

 

line