KOMATSU

► รถยกนำเข้าจากญี่ปุ่น  ► น้ำหนักยก 2.5 ตัน ► เสายกสูง3เมตร &

► รถยกนำเข้าจากญี่ปุ่น  ► น้ำหนักยก 2.5 ตัน ► เสายกสูง 3 เมตร

► รถยกนำเข้าจากญี่ปุ่น ► น้ำหนักยก 1 ตัน ► เสายกสูง 4 เมตร  ►

► รถยกงาเท นำเข้าจากญี่ปุ่น  ► น้ำหนักยก 1.5 ตัน ► เสายกสูง 3 เม