งานเช่ารถ


บริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์


                  All Brand Forklift มีบริการให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ระยะสั้น-ยาว มีทั้งแบบรายวัน รายเดือน รายปี หรือสัญญาระยะยาว ทางบริษัทมีความยินดีบริการเข้าไปประเมินหน้างานให้ลูกค้า เพื่อนำเสนอรถโฟล์คลิฟท์ที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและพื้นที่การทำงานในราคาที่คุ้มค่ามากที่สุด ทําให้ลูกค้าสามารถควบคุมและวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนระยะยาวในส่วนของอุปกรณ์ขนย้าย ลดต้นทุนในการบำรุงรักษา และได้ใช้รถที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงาน 

 

 

ทำไมคุณต้องเลือก All Brand Forklift ?

  • เราให้บริการที่รวดเร็ว
  • เรามีความพร้อมทั้งอะไหล่และช่างที่มีประสบการณ์
  • คุณกำหนดระยะเวลาการทำสัญญาเช่าได้
  • คุณสามารถกําหนดค่าใช้จ่ายได้อย่างแน่นอน
  • เรามีทีมงานเข้าไปบริการให้ลูกค้าถึงหน้างาน