หลักในการเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เพื่อให้เหมาะสมกับงาน


หลักในการเลือกซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสอง เพื่อให้เหมาะสมกับงาน

1. สถานที่ในการทำงาน
สถานที่ในการทำงาน มีผลต่อการเลือกรถโฟล์คลิฟท์เช่นกัน หากคุณทำงานกลางแจ้ง ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก คุณสามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องยนต์ เพราะระบบเครื่องยนต์จะมีเขม่าควันมาก จึงไม่เหมาะกับการใช้งานในที่ปิด หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก ซึ่งระบบไฟฟ้าไม่มีเขม่า จึงไม่มีมลพิษ และไม่มีเสียงดังรบกวน
แต่หากคุณทำงานกลางแจ้ง และมีแดดแรงจัด ระบบไฟฟ้าก็ไม่เหมาะกับงานของคุณ เพราะระบบไฟฟ้าทนความร้อนสูงๆ ได้ไม่ดีนัก อีกทั้งยังไม่เหมาะกับในที่เย็นจัดจนถึงจุดแช่แข็ง และมีความชื้นอีกด้วย
2. น้ำหนักของสินค้า
คุณควรทราบว่าสินค้าของคุณที่ต้องการยก มีน้ำหนักสูงสุดเท่าใด และรถมือสองที่คุณจะซื้อ สามารถรับน้ำหนักได้สัมพันธ์กับงานของคุณหรือไม่
3. ความสูงในการยกสินค้า
ตรวจสอบดูว่า รถโฟล์คลิฟท์มือสองที่คุณต้องการซื้อนั้น สามารถยกสินค้าขึ้นไปได้สูงเท่ากับความต้องการในงานของคุณหรือไม่
4. ขนาดของสินค้า
ขนาดของสินค้าของคุณที่ต้องการยก มีความกว้าง ความยาว และความสูงเท่าใด และรถที่ต้องการซื้อ มีความเหมาะสมกับสินค้าของคุณหรือไม่
5. ความกว้างของช่องให้รถวิ่ง
ตรวจดูว่า รถมือสองที่ต้องการซื้อนั้น สามารถวิ่งผ่านช่องให้รถวิ่งของคุณได้อย่างสะดวก และขับเคลื่อน เลี้ยว ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ชนสิ่งใดหรือไม่

นอกจากคุณภาพที่ดี และราคาที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้งานด้วยนะคะ จึงจะเป็นการซื้อรถโฟล์คลิฟท์มือสองที่คุ้มค่าอย่างแท้จริง

Credit: thaiforkliftmarket.com