MITSUBISHI

► โฟล์คลิฟท์นำเข้าจากญี่ปุ่น 100% ► Mitsubishi FD25 ขนาดยกสินค้า 2.5 ตัน

► โฟล์คลิฟท์สภาพดี พร้อมใช้งาน ► น้ำหนักยก 1.5 ตัน  ► เสายกสูง 3