KOMATSU FG15-15

SOLD OUT

KOMATSU FG15-15


STOCK NO. 161
BRAND KOMATSU 
MODEL Forklift ( Gasoline )
BODY TYPE Counter Balance
TYPE FG15-15
SERIAL NO. 316489
FUEL Gasoline (เบนซิน)
TRANMISSION Manual  (เกียร์ธรรมดา)
MILEAGE 1,xxx hours
ATTACHMENT Hinge Fork + บุ้งกี๋ 
MANUFACTURE YEAR -
MAXIMUM LOADING WEIGHT 1,500 kg  (น้ำหนักยก 1.5 ตัน) 
MAXIMUM LIFTING HIGHT 3,000 mm. (เสายกสูง 3 เมตร)

 

REMARKS:

- รถทำสีปรับสภาพ พร้อมใช้งาน

- มีเสา 4.5 เมตร เปลี่ยนให้

- เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นทั้งระบบ พร้อมไส้กรอง

- ประกันสินค้า 3 เดือน

 

line