NICHIYU เสายกสูง 6.5 เมตร

NICHIYU เสายกสูง 6.5 เมตร


ไฟฟ้า Reach truck เสายกสูง 6.5 เมตร ชนิด 3 ท่อน

Nichiyu นั่งขับข้าง แบตเตอรี่ดี ผ่านการทดสอบ 4

ชั่วโมงต่อเนื่อง พร้อมตู้ชาร์จ เก็บงานให้เรียบร้อย

พร้อมใช้งาน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือทดลองสินค้าได้ที่

ออลล์ แบรด์โฟล์คลิฟท์ โทร ช่างปอง084-972-2257

#ขายเช่าซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ 
#โฟล์คลิฟท์คุณภาพเคียงข้างธุรกิจคุณ
#บรการเช่ารายวันรายเดือนและรายปี

line