MITSUBISHI FG15

SOLD OUT

MITSUBISHI FG15


STOCK NO. 238
BRAND MITSUBISHI 
MODEL Forklift ( Gasoline )
BODY TYPE Counter Balance
TYPE FG15
SERIAL NO.  
FUEL Gasoline (เบนซิน)
TRANMISSION Automatic  (เกียร์ออโต้)
MILEAGE 7,xxx hours
ATTACHMENT -
MANUFACTURE YEAR -
MAXIMUM LOADING WEIGHT 1,500 kg  (น้ำหนักยก 1.5 ตัน) 
MAXIMUM LIFTING HIGHT

3,000 mm. (เสายกสูง 3 เมตร ชนิด 2 ท่อน)

REMARKS:

- เครื่องยนต์ Mitsubishi 4G15

- ยางตันล้อหน้าและล้อหลัง

- เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นทั้งคัน

- ตรวจเช็คทุกระบบ พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ:  ลูกค้าที่ใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน สามารถตั้งค่าการดูในแนวนอน 

line